Vaktechnische overleggen

Novak organiseert in samenwerking met Full•Finance Consultants overleggen bij u in de regio: het Fiscaal Overleg, het Vaktechnisch Overleg Accountancy, het Vaktechnisch Overleg Compliance en het Vaktechnisch Overleg Controlepraktijk.  

Deze overleggen zijn bedoeld voor adviseurs die werkzaam zijn in de mkb-praktijk en periodiek willen overleggen met collega’s onder leiding van een ervaren fiscalist van Full•Finance Consultants.

Kenmerken van het overleg:

  •  Kleine groepsomvang;
  •  Interactiviteit bevorderen tussen de deelnemers;
  •  Inbreng van eigen casussen en vragen mogelijk;
  •  Ervaren fiscalisten van Full•Finance als inleiders en samenstellers van het programma;
  •  Aandacht voor kwaliteit en wensen van de deelnemers en doorvoering van aangedragen verbeterpunten.

Kijk in onze agenda voor de data voor 2017. 

Ook vindt regelmatig een Kantorenoverleg plaats in de regio's Apeldoorn en Amsterdam. Daar behandelen verschillende kantoren een actueel thema. Voor informatie en/of deelname aan deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marcel Maassen (e-mail m.maassen@fullfinance.nl of telefoon 055-3559979).