Finact

De directeur-grootaandeelhouder (dga) staat voor een belangrijke keuze als het om pensioen gaat. Pensioenopbouw in de eigen vennootschap is nog steeds fiscaal zeer aantrekkelijk, maar de spelregels zijn inmiddels wel veranderd. Tijdens de ICT Accountancy-dag van 29 oktober, georganiseerd door GBNED en Novak, presenteerde Finact Software de vertaalslag van pensioenactualiteiten naar ICT.

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de Wet Verhoging AOW en Pensioenrichtleeftijd, kortgezegd de Wet VAP. In de praktijk komt dit neer op een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft tot gevolg dat de maximale toegestane opbouwpercentages voor pensioen wordt verlaagd van 2% naar 1,9% (voor middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15%). De BV die ná 1 januari 2014 een fiscaal bovenmatige pensioenregeling heeft, kan te maken krijgen met 52% belastingheffing over de economische waarde én 20% revisierente. Actie is gewenst!

De verschillende mogelijkheden en opties zijn geautomatiseerd om de financiële consequenties in beeld te brengen, zoals:

1. ‘Invaren’ naar pensioenleeftijd 67
2. De pensioenknip 65-67
3. Keuze premievrij pensioen
4. Keuze extern eigen beheer of verzekeren

Het beste advies? De keuze van uitstel, pensioenknip, premievrij pensioen of mogelijk extern verzekeren is maatwerk én noodzakelijk om op korte termijn te maken. Ook het dividendbeleid, fiscale optimalisering, voldoende pensioenvermogen en alternatieven dienen hierbij aan bod te komen. De formele juridische vastlegging wordt een uitdaging voor accountants, fiscalisten en pensioenadviseurs.

Finact heeft de dividendtoets met consequenties voor de uitkering in combinatie met de langlopende verplichtingen geautomatiseerd en getoond tijdens de ICT-Accountancydag. Ook de verschillende actuariële consequenties en keuzemogelijkheden zijn, speciaal voor de accountancy, in geautomatiseerde rapportages opgenomen in de module DGA PensioenMonitor.

Leden van Novak krijgen 10% korting op de aanschafprijs van het online DGA Accountancypakket (€ 795,00 p.j.) en de DGA Pensioenmonitor.

Zie voor meer informatie: www.finact.nl.