Brand New Day

Novak heeft een open mantelovereenkomst gesloten met Brand New Day. Deze overeenkomst voorziet in een collectieve pensioenregeling voor elk gewenst budget. Vanaf nu kan ieder lid van Novak profiteren van de voordelen van een collectief pensioen van Brand New Day. Bij de totstandkoming van de mantelovereenkomst is Akkermans & Partners nauw betrokken.
 
Het Pensioenfonds voor de Accountancy (PFA) stopt per 1 juli 2017. Vanaf 1 juli 2017 vindt geen opbouw meer plaats bij PFA en een deel van de pensioenrechten wordt verlaagd. Deze wijziging biedt accountantskantoren de kans om de pensioenregeling om te bouwen van een kostenpost naar een strategisch beleidsinstrument. Met de mantelovereenkomst biedt Novak haar leden een modern alternatief aan met een aantal belangrijke voordelen.
 
Deze pensioenmantel is voor u als lid van Novak interessant:
 
  • als u nu uw pensioenregeling bij het Pensioenfonds voor de Accountancy hebt lopen (het Pensioenfonds voor de Accountancy stopt er immers per 1 juli a.s. mee); 
  • omdat uw pensioenregeling per 2018 toch aangepast moet worden aan de nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar;
  • als uw contract met uw huidige verzekeraar afloopt (vergeet in ieder geval niet om tijdig op te zeggen!);
  • als u wilt overstappen van middelloon naar beschikbare premie;
  • als u nog geen pensioenregeling hebt voor uw werknemers.
Neem voor meer informatie over de mantelovereenkomst en de speciale overstapservice van Brand New Day contact op met Guus Ham (telefoon: 06-51186741, e-mail: g.ham@novak.nl) of met Rob Rietveld van Brand New Day (telefoon: 020-7585370, e-mail: collectief@brandnewday.nl).