Horizontaal Toezicht

Novak heeft een convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst.

Kern van de afspraken in het convenant zijn de kwaliteitseisen die de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht heeft gesteld. Novak geeft daar invulling aan met een kwaliteitsraamwerk, bestaande uit een kwaliteitshandboek Horizontaal Toezicht (Handboek H), een vaktechnisch bureau, een verplichte PE-cursus, een acceptatieprocedure voor accountantskantoren en een toetsingskader.

Kantoren die aangesloten zijn bij Novak kunnen aan het convenant deelnemen.

Meer weten? Neem dan contact op Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: novak@novak.nl) . U kunt bij ons een informatiemap aanvragen.