Dossiercheck

Gebruik een dossiercheck voor uw kwaliteitssysteem. Zo controleert u dat wat er in het handboek staat ook daadwerkelijk wordt opgevolgd. 

Bij een dossiercheck van Novak komt onze accountant bij u op kantoor en reviewt twee dossiers. U ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage die met u geëvalueerd wordt. Door de rapportage te archiveren voldoet u aan de eis dat er een review is van het kwaliteitsbeleid.

U ontvangt per gereviewd dossier 1 PE-uur met een maximum van 2 PE-uren. Het tarief voor een dossiercheck in het kader van het kwaliteitsbeleid is € 600. Indien er meer tekenbevoegde accountants zijn, dan komt er € 350 per tekenbevoegde accountant bij.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Thijs van der Linden AA (t.vanderlinden@novak.nl, 06-83490532). Ook kunt u uw vragen stellen door een e-mail te sturen naar vaktechniek@novak.nl.