Vaktechnische ondersteuning

Novak ondersteunt kantoren in de uitvoering van het accountantsberoep op allerlei mogelijke manieren. Welke leest u hier.