Stichting Novak

Stichting Novak (Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren) is dé serviceorganisatie voor mkb-accountantskantoren (AA/RA) in Nederland.

Novak beoogt medewerkers van kantoren zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren in hun werkomgeving, onder meer door het behalen van schaalvoordelen op het gebied van kennis, kunde en inkoop. Dit laatste wordt gerealiseerd door samenwerkingsovereenkomsten met leveranciers die producten en/of diensten aanbieden waar mkb-accountants behoefte aan hebben.

Zo'n 900 accountantskantoren zijn aangesloten bij Novak.