Lidmaatschap stichting

Voor kantoren aangesloten bij de stichting Novak gelden de onderstaande tarieven. 

Novak-basislidmaatschap
Het Novak-basislidmaatschap bedraagt € 250,- (exclusief btw) per kalenderjaar. Bij een kantoor moet minimaal één accountant (AA of RA) werken voordat het kantoor lid kan worden. Kantoren betalen een eenmalige toetredingsbijdrage van € 250,- (exclusief btw).

Als kantoorlid kunt u gebruikmaken van alle (kortings)voordelen van Novak, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, verzekeringen, pensioenen, vaktechnische bijeenkomsten en cursussen (inclusief 10 procent korting op Novak Opleidingen en het mkb-aanbod van NBA Opleidingen).

Daarnaast kunt u gebruikmaken van een vaktechnisch bureau en krijgt u een gratis abonnement (voor drie maanden) op Novak-Journaal, de fiscale nieuwsbrief van Fiscanet, en (de nieuwsbrief van) CAOnet. U ontvangt ook het kwartaalblad van Novak: Accountantsmagazine

Voor kantoren die zich na 1 oktober aanmelden voor het Novak-lidmaatschap van het lopende kalenderjaar, bedraagt de contributie tot het einde van het jaar niet de volledige € 250,- maar slechts € 150,- exclusief btw. Tevens komt de eenmalige toetredingsbijdrage van € 250,- (exclusief btw) te vervallen.  

Novak-basislidmaatschap + modellenbank
Nieuw is de uitbreiding van het Novak-basislidmaatschap met een modellenbank. Deze uitbreiding is tot stand gekomen naar aanleiding van verzoeken van leden. De modellenbank bevat een rijk scala aan modellen, voorbeeldbrieven, werkprogramma’s e.d. en wordt digitaal ontsloten. De kosten voor het Novak-basislidmaatschap en de modellenbank zijn € 400,- (exclusief btw) per kalenderjaar.
Lees hier welke modellen er in de modellenbank zitten.  

Novak-basislidmaatschap + modellenbank + FFC-adviesabonnement
Ook kunt u kiezen voor het Novak-basislidmaatschap inclusief modellenbank en adviesabonnement van Full•Finance Consultants. Op deze wijze profiteert u optimaal van de samenwerking! De kosten voor het Novak-basislidmaatschap, de modellenbank en het FFC-adviesabonnement samen zijn € 900,- per kalenderjaar (exclusief btw). 

Het Novak-lidmaatschap, alsmede de modellenbank en het FFC-adviesabonnement, betreft een kalenderjaarlidmaatschap. Opzegging kan uitsluitend per kalenderjaar en dient u vóór 1 oktober, voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, schriftelijk aan ons te melden. Uw opzegging is pas definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.

Overzicht Novak-lidmaatschappen

Novak-basislidmaatschap

Novak-basislidmaatschap incl. modellenbank

Novak-FFC adviesabonnement
incl. modellenbank

Bijdrage € 250,- per kalenderjaar. 

Bijdrage € 150,-* per kalenderjaar extra op Novak- basislidmaatschap van € 250,- (totaal € 400,-). 

Bijdrage € 650,-** per kalenderjaar extra op Novak-basislidmaatschap van € 250,- (totaal € 900,-). Dit is inclusief de modellenbank van € 150,- per jaar. 

10% korting op cursussen en bijeenkomsten van FFC (mits in de aankondiging aangegeven), Novak Opleidinge, en NBA Opleidingen (met uitzondering van cursussen van NBA-VRC)

10% korting op cursussen en bijeenkomsten van FFC (mits in de aankondiging aangegeven) Novak Opleidingen, en NBA Opleidingen (met uitzondering van cursussen van NBA-VRC)

20% korting op cursussen en bijeenkomsten van FFC (mits in de aankondiging aangegeven) en 10% op cursussen van Novak Opleidingen en NBA Opleidingen (met uitzondering van cursussen van NBA-VRC)

Vaktechnisch bureau (telefonisch of per mail) voor korte vragen

Vaktechnisch bureau (telefonisch of per mail) voor korte vragen

Vaktechnisch bureau (telefonisch of per mail) voor korte vragen

Accountantsmagazine (verschijnt 4 x per jaar)

Accountantsmagazine (verschijnt 4 x per jaar)

Accountantsmagazine (verschijnt 4 x per jaar)

 

Toegang tot modellenbank

Toegang tot modellenbank

 

 

Jaarlijkse gratis toezending benchmarkrapport

 

 

Gratis toezenden van diverse vaktechnische notities

 

 

Gratis toezending van diverse niet-vaktechnische notities

 

 

5% korting op uurtarieven


Aanmelding
Meld u hier direct aan als Novak-lid.

E-mail contactpersoon (verplicht) *

E-mailadres kantoor

E-mailadres voor digitale facturatie

Kantoornaam

Aanhef

Naam en voorletters contactpersoon

Geboortedatum

Titel(s)

Postadres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Aantal medewerkers

Aantal AA's/RA's

Namen en voorletters AA's/RA's

Aantal vestigingen

Lidnummer NBA

Ik wil een Novak-basislidmaatschap afsluiten

Ik wil een Novak-basislidmaatschap + modellenbank afsluiten

Ik wil een Novak-basislidmaatschap + modellenbank + FFC adviesabonnement afsluiten

Ruimte voor eventuele opmerkingen