HRM

Ook op HRM-gebied biedt de stichting Novak accountantskantoren ondersteuning.

 
Novak Kwaliteitshandboek deel HRM

Novak Kwaliteitshandboek deel HRM 

Met het deel HRM van het Novak kwaliteitshandboek creëert u een standaard voor uw medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, werving & selectie, functieprofielen, functioneren en beoordelen, dossiervorming, verzuim, opleiding, etc. Het deel HRM bevat allerhande instructies en modellen die u binnen uw kantoor kunt gebruiken. De periodieke updates zorgen ervoor dat bijvoorbeeld uw arbeidsvoorwaarden blijven aansluiten op actuele wettelijke bepalingen.

Indien een kantoor gebruikmaakt van het deel HRM, kan dit deel meegenomen worden in het onderhoudsabonnement voor wat betreft het kantoorspecifiek maken en onderhouden, zoals hier beschreven. Voorwaarde is wel dat het kantoor voldoende kennis van HRM heeft. Aanvullend is voor het deel HRM ‘HRM Exclusief’ beschikbaar voor kantoren die onvoldoende HRM-kennis in huis hebben dan wel willen steunen op externe deskundigheid. Zie voor meer informatie onder ‘HRM Exclusief’. 

 
Benchmarkonderzoek salaris- en kantoorontwikkelingen

Benchmarkonderzoek salaris- en kantoorontwikkelingen

Novak organiseert elk jaar in samenwerking met Full Finance het 'Benchmarkonderzoek salaris- en kantoorontwikkelingen'. Het onderzoek richt zich op de kantoor- en salarisontwikkelingen en verwachtingen binnen het administratie- en accountantskantoor. Alle accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren met minimaal vijf tot maximaal honderd fte's kunnen hieraan deelnemen.

Als u uw medewerking verleent aan dit benchmarkonderzoek, krijgt u inzicht in de omzet- en kostenstructuur van uw kantoor en de door u gehanteerde beloningssystematiek. U bent dan in staat om uw kantoor direct te vergelijken met collega-kantoren op het gebied van bijvoorbeeld omzet, tarieven en kosten. Daarnaast kunt u uw prognose toetsen aan de algehele ontwikkeling in de branche. Het spreekt voor zich dat de gegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor dit onderzoek.
De resultaten worden opgenomen in een rapport. Als u deelneemt aan het onderzoek, is het rapport gratis. Indien u niet deelneemt, betaalt u € 125,- (Novak-ledenprijs) of € 175,- (exclusief btw).

Voor meer informatie: g.ham@novak.nl.

 
Novak HRM

Novak HRM

Novak HRM, een gezamelijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie, is een integrale module die kantoren ondersteunt bij alle HRM-aspecten. Novak HRM vormt het knooppunt van alle HRM-gerelateerde dienstverlening van de stichting Novak, zoals Novakverzekeringen.nl (samenhangend met personeel), het Novak Kwaliteitshandboek deel HRM en cursussen (op personeelsgebied). 

U kunt voor de ondersteuning denken aan de volgende vraagstukken:

 • Bent u in staat om jonge getalenteerde medewerkers aan te trekken en vervolgens te binden en te boeien?
 • Lukt het uw kantoor om medewerkers te ontwikkelen en gelijktijdig de kantoordoelen te realiseren?
 • Ziet u de adviesomzet al toenemen door de ontwikkeling van competenties bij de medewerkers?
 • Worden binnen uw kantoor zoveel als mogelijk kwesties opgelost voordat deze ‘juridiseren’?
 • Bent u klaar voor de steeds veranderende wet- en regelgeving?

Als u bovenstaande herkent en niet (volledig) positief kan beantwoorden, dan kan Novak u van dienst zijn. 

Novak erkent de volgende HRM-deelgebieden:

 • werving en selectie;
 • arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenreglement en huishoudelijk reglement;
 • personeelsdossiers;
 • competentiemanagement en talentmanagement;
 • functioneren en beoordelen;
 • training, workshop en coaching;
 • beloningsmanagement;
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • verandermanagement en reorganisatie;
 • mediation;
 • outplacement, beëindiging en ontslag.

Het is mogelijk om een Novak HRM-scan aan te vragen. Deze scan geeft een goed beeld van uw kantoor en de mate waarin HRM binnen uw kantoor bijdraagt aan de doelen van uw organisatie. Ook maken wij u graag attent op het Novak Kwaliteitshandboek deel HRM in combinatie met HRM Exclusief

Neem voor vragen contact op met drs. Wim Huurman, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl, telefoon: 079-3313747, mobiel: 06-20602740.

 
HRM Exclusief

HRM Exclusief

Voor mkb-accountantskantoren die gebruikmaken van het deel HRM van het Novak Kwaliteitshandboek maar onvoldoende HRM-kennis in huis hebben dan wel willen steunen op externe deskundigheid, biedt Novak nu ‘HRM Exclusief’. 
 
Door gebruik te maken van HRM Exclusief hebben kantoren de beschikking over aanvullende expertise op het gebied van HRM door middel van een externe HRM-specialist. Deze specialist ondersteunt kantoren:
 
 • bij het op hoofdlijnen koppelen van de kantoordoelen aan het personeelsbeleid;
 • bij het opzetten van de arbeidsvoorwaarden van het kantoor;
 • door deel te nemen aan selectiegesprekken voor sleutelfuncties (dus na werving en kennismaking);
 • door te fungeren als persoonlijke vraagbaak voor HRM-vraagstukken;
 • door op te treden als (externe) vertrouwenspersoon;
 • bij het opstellen van (arbeids)overeenkomsten en reglementen ten behoeve van de (nieuwe) medewerkers van het kantoor;
 • door op te treden als casemanager voor kwesties;
 • door deel te nemen aan de meer kritische functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • bij het screenen van personeelsdossiers die ‘speciale aandacht’ behoeven;
 • door middel van eerstelijnsondersteuning bij dossiervorming en ontslagkwesties.
Met HRM Exclusief worden accountantskantoren ontzorgd op het gebied van HRM binnen het kantoor. Daarnaast blijft het personeelsbeleid aansluiten op de actuele wet- en regelgeving zonder dat het kantoor hier omkijken naar heeft. 
 
Een abonnement op HRM Exclusief kost € 159,- per maand, exclusief btw. 
 
Geïnteresseerd in HRM Exclusief of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar novak@novak.nl of neem telefonisch contact op met drs. Wim Huurman, telefoon: 06-20602740.