Unit4 Personeel en salaris (online)

Als veeleisende salarisverwerker wilt u een pakket dat betrouwbaar en flexibel is, snelle en efficiënte invoer van gegevens biedt, u ondersteunt in uw dagelijkse werkzaamheden, klaar is voor de toekomst en volop profiteert van het gebruiksgemak en de integratiemogelijkheden van Microsoft Windows.  

Unit4 Personeel en salaris (online) is een product van de beursgenoteerde onderneming Unit4 Agresso, en is onderdeel van een uiterst succesvolle serie Windows-producten die speciaal ontwikkeld is voor de veeleisende gebruiker. Unit4 Personeel en salaris (online) combineert de degelijkheid van een uitstekend salarispakket met de flexibiliteit die u nu en in de toekomst nodig heeft.

Unit4 Personeel en salaris (online) beschikt over de volgende additionele modules: Module Bouw, Module Personeelsinformatie, Module Urenverantwoording, Module Employee Benefits, Module Import, Module Collectieve Mutaties.

Contactgevens: 
Unit4 Accountancy
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
Postbus 5005
3502 JA Utrecht
Telefoonnummer: 088-2471777
E-mail: accountancy@unit4.com
Website: www.unit4.nl/accountancy