Multivers for Windows Accountancy

Multivers for Windows is de veel bekroonde Windows-oplossing voor financiële administratie. De accountancy-module bevat speciale functionaliteit om het gebruik voor accountants- en administratiekantoren te optimaliseren.

Enkele bijzondere kenmerken van Multivers for Windows Accountancy zijn:

  • standaard-administraties
  • eenvoudige inrichting en beheer;
  • rapportage, audit en controle;
  • snelle invoer van gegevens en voorkomen van fouten;
  • aansturing UNIT4 Vastlegging Financieel-gebruikers;
  • koppelingen en integratie met branche-pakketten.

Contactgevens: 
Unit4 Accountancy
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
Postbus 5005
3502 JA Utrecht
Telefoonnummer: 088-2471777
E-mail: accountancy@unit4.com
Website: www.unit4.nl/accountancy